Polityka prywatności


I. INFORMACJE OGÓLNE


Administratorem danych osobowych jest od.NOVA Magdalena Piosik z siedzibą w Wolsztynie, Niałek Wielki 59, 64-200 Wolsztyn, recepcja@odnovapoznan.pl, dalej od.NOVA.

od.NOVA oferuje usługi z zakresu kosmetologii i masażu. Na stronach internetowych odnovapoznan.pl udostępniamy możliwość wysłania formularza, w którym to formularzu przekazujesz w sposób dobrowolny dane kontaktowe i osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje właśnie kwestie zbierania informacji podczas kontaktów handlowych i dostępu do strony firmowej.

Akceptacja tej Polityki Prywatności w momencie wysyłania formularza zapytania ofertowego stanowi umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 poniżej, odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, w celach, o których mowa w rozdziale II.

Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Piosik, e-mail: magdalena.piosik@odnovapoznan.pl.


II. CEL ZBIERANIA DANYCH


Dane osobowe Użytkowników strony www odnovapoznan.pl przetwarzane są przez od.NOVA w celach kontaktowych. Zakres ten obejmuje również:
- tworzenie zanonimizowanych i zagregowanych raportów i analiz mających na celu zwiększanie użyteczności strony www;
- prowadzenie działań reklamowych.


III. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH


Aby zapewnić sprawne działanie strony www, od.NOVA do lepszej identyfikacji Użytkownika wykorzystuje powszechnie stosowany mechanizm oparty o tzw. „cookies”. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące „cookies”, w tym całkowicie je zablokować, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

od.NOVA może wykorzystywać w celu rozpoznawania powracającego i zbierania informacji o nowych preferencjach Użytkownika pojedyncze, niewidoczne piksele osadzone w serwisie internetowym. Pliki Cookies oraz wywoływanie pikseli są powszechnie wykorzystywane w internecie i są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika. Użytkownik nie jest w żaden sposób zagrożony zainfekowaniem urządzenia wirusem lub zainstalowaniem niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w każdym razie przez okres nie dłuższy niż wymagany przez odrębne przepisy.

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od od.NOVA dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne ale konieczne do wysłania zapytania.

od.NOVA zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag zgłaszanych przez Użytkownika, od.NOVA prosi o kontakt pod adresem e-mailowym recepcja@odnovapoznan.pl


Twój zapis do newslettera niestety nie zakończył się sukcesem. Prosimy ponowić próbę.
Dziękujemy za zapis do newslettera!

Poznaj nasz newsletter!

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności      
Rozumiem